fot. zdj. poglądowe / ABW / mat. prasowe

Na polecenie prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu 12 stycznia 2021 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 6 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej. Prokurator przedstawił im zarzuty i zastosował środki zapobiegawcze. Kierujący grupą został na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowany.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił jednemu z zatrzymanych zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowany z art. 258 par. 1 i 3 kk prania brudnych pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk, prania brudnych pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk oraz przestępstw skarbowych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Na wniosek prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu Sąd zastosował wobec kierującego grupą środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec jednego z zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci  poręczenia majątkowego w kwocie 500 tysięcy złotych, dozoru Policji, zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi i świadkami.

Wobec 4 pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości po 50 tysięcy złotych, zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi i świadkami z wyłączeniem osób najbliższych z rodziny podejrzanego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem lub wydaniem paszportu

Działali w Wielkopolsce

W toku postępowania prokurator ustalił, że grupa przestępcza od co najmniej 2012 roku funkcjonowała na terenie województwa wielkopolskiego. Kierował nią obywatel Niemiec pochodzenia tureckiego. Pozostali podejrzani to obywatele Turcji i Polski. W toku śledztwa prokurator ustalił, że członkowie grupy czerpali korzyści majątkowe z popełnianych przestępstw skarbowych dokonywanych w wyniku pozaewidencyjnego obrotu mięsem. Poprzez kontrolowaną przez siebie sieć firm, towar był dostarczany na teren Unii Europejskiej, jak i poza jej granice, przy czym jego faktyczna ilość była zaniżana.

Zabezpieczono mienie o wartości ok. 14,5 miliona  złotych

W trakcie czynności procesowych przeprowadzono przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych oraz spółek, które uczestniczyły w nielegalnym procederze. Ponadto zabezpieczono luksusowe pojazdy o wartości 2,1 mln złotych. Gotówkę w kwocie 8,2 mln złotych i 1,8 mln euro (łącznie ponad 16,3 miliony złotych).

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Źródło: Prokuratura Krajowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here