Fot. ABW

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie skierował akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Chińskiej Republiki Ludowej Weijingowi W. oraz obywatelowi polskiemu Piotrowi D. Śledztwo było prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zakres zarzutów

Prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie zarzucił Wejingowi W. działanie na rzecz obcego wywiadu i przekazanie informacji, które mogły wyrządzić szkodę Rzeczpospolitej Polskiej kwalifikowane z art. 130 par. 2 kodeksu karnego.

Piotr D. jest oskarżony o działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w działalności obcego wywiadu i przekazywanie poufnych informacji, które mogły wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikowane z art. 130 par. 2 kodeksu karnego.

Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Wobec Weijinga W. nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który na początkowym etapie postępowania był również stosowany wobec Piotra D. W trackie śledztwa środek ten został zmieniony na poręczenie majątkowe w wysokości 120 tysięcy złotych i dozór Policji.

Materiał zgromadzony w toku postępowania ma charakter niejawny.

Źródło: policja.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here