fot. zdjęcie poglądowe

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na niekorzyść mężczyzny, który dopuścił się wykorzystania seksualnego nieletniej dziewczynki.

Okoliczności sprawy

Jak ustalono w toku śledztwa mężczyzna wykorzystał bliską relację łączącą go z rodzicami pokrzywdzonej dziewczynki. Odwiedził ją pod nieobecność bliskich. Podczas tego spotkania, przełamując opór fizyczny oraz wypowiadając groźby wobec dziecka, doprowadził ją do odbycia z nim stosunków seksualnych, a także do poddania się innym czynnościom seksualnym.

Wyrok sądu I instancji

16 kwietnia 2019 roku roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał mężczyznę na karę 3 lat pozbawienia wolności, orzekając jednocześnie o zakazie zbliżania się do pokrzywdzonej na okres 7 lat.

Uznając, iż wymierzona oskarżonemu kara jest zbyt łagodna i nieadekwatna do stopnia zawinienia i bardzo wysokiej szkodliwości społecznej, Prokuratura Rejonowa w Wołowie złożyła w tej sprawie apelację.

W środku odwoławczym poza zarzutem rażącej niewspółmierności kary podniesiono również obrazę przepisów prawa materialnego, a to art. 41a § 2 i 4 kodeksu karnego, polegającą na orzeczeniu zakazu zbliżania oskarżonego do pokrzywdzonej bez wskazania odległości od osoby chronionej, którą skazany obowiązany byłby zachować.

Prokuratura wniosła zatem o wymierzenie kary 7 lat pozbawienia wolności oraz orzeczenie środka karnego w postaci zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej na odległość nie mniejszą niż 50 metrów na okres 10 lat.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Po rozpoznaniu apelacji, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 12 września 2019 roku zamienił zaskarżone orzeczenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu m.in. eliminując z opisu czynu, że oskarżony dopuścił się jego popełnienia przy użyciu groźby bezprawnej oraz określił zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów.

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą

Prokurator Generalny nie zgodził się z rozstrzygnięciem Sądu Apelacyjnego w Warszawie i złożył w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego.
Prokurator Generalny zarzucił wyrokowi sądu odwoławczego rażącą niewspółmierność kary wymierzonej oskarżonemu za przypisaną mu zbrodnię z art. 197 § 3 pkt 2 kodeksu karnego.

Jak podniesiono w kasacji wyrok sądu odwoławczego nie spełnia wymogów prewencji indywidulanej i ogólnej. Sprawca działał z premedytacją, pod wpływem alkoholu i z niskich pobudek. Orzeczona przez sąd kara ukształtowana jest natomiast na poziomie minimalnego ustawowego zagrożenia pomimo dużego stopnia winy oskarżonego oraz bardzo wysokiego stopnia szkodliwości społecznej przypisanej mu zbrodni.

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie orzeczenia z dnia 12 września 2019 roku w zaskarżonej części i przekazanie w tym zakresie sprawy Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.

Źródło: pk.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here