Fot. Zbigniew S.

Dzisiaj (15 października 2020 roku) na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, funkcjonariusze Policji zatrzymali Zbigniewa S. w związku ze śledztwem w sprawie przywłaszczenia w okresie od października do grudnia 2019 roku pieniędzy w kwocie 253 tysięcy złotych na szkodę Fundacji przez siebie prowadzonej.

Co zarzuca się podejrzanemu  

Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Lublinie Zbigniew S. usłyszał zarzuty działania na szkodę Fundacji swojego imienia, przywłaszczenia pieniędzy pochodzących z wpłat od darczyńców, uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu, a także prania pieniędzy. Jak wynika z poczynionych ustaleń, zarzucanych mu przestępstw podejrzany dopuścił się w warunkach recydywy.

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Podejrzanemu za zarzucane przestępstwa grozi kara nawet 15 lat pozbawienia wolności.  

Ustalenia śledztwa

Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż Zbigniew S. zarządzając swoja fundacją w okresie od 2 października do 27 grudnia 2019 roku, zorganizował co najmniej 23 zbiórki pieniędzy. Były to akcje promocyjne na różne cele charytatywne np. na budowę lub dokończenie budowy domu dla potrzebujących, dla chorego na białaczkę i nowotwór jelita, na zakup protezy nogi, na rehabilitację, a także na pokrycie długów i jedzenie dla potrzebujących. 

Jednocześnie z analizy rachunków fundacji wynika, iż w okresie od 21 października do 29 grudnia 2019 roku Zbigniew S. przywłaszczył sobie łącznie 253 tysiące złotych pochodzące z wpłaconych przez darczyńców na konta fundacji pieniędzy, wykorzystując do przestępczego procederu kartę płatniczą fundacji oraz dokonując przelewów z konta fundacji.

Jak wynika z ustaleń śledztwa podejrzany przeznaczył przywłaszczone środki w kwocie 217 tysięcy złotych na zakup żetonów do gry w jednym z warszawskich kasyn. Pozostałe pieniądze rozdysponował poprzez udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 11 tysięcy złotych oraz zapłatę honorarium adwokackiego i zwrotu kosztów procesowych  w prywatnej sprawie w wysokości 25 tysięcy złotych.

20 wyroków skazujących Zbigniewa S.

Przestępcza działalność Zbigniewa S. trwa od wielu lat. W okresie od 2000 do 2020 roku sądy różnych instancji wydały 20 orzeczeń skazujących Zbigniewa S. Jako skazany odbywał on wielokrotnie kary bezwzględnego pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności; wymierzano mu również grzywny. Podejrzany był karany głównie za przestępstwa przeciwko mieniu tj. oszustwa czy przywłaszczenia, nadto był skazany m.in. za przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, a także za fałsz dokumentów, czy składanie fałszywych zeznań.

Jako pensjonariusz zakładów karnych Zbigniew S. nigdy nie był nagradzany, zaś wymierzono mu 51 kar dyscyplinarnych. W trakcie odbywania kary nie przestrzegał on obowiązującego porządku i dyscypliny, posługiwał się agresją werbalną i groźbami,  był niezdyscyplinowany i wulgarny.

Prognoza kryminologiczno – społeczna sporządzona w okresie odbywania kary przez Zbigniewa S. została określona jako negatywna.

Źródło: Prokuratura Regionalna w Lublinie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here