Fot. zdjęcie podglądowe

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Lublinie przeciwko 5 członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem papierosów z Ukrainy. Postępowanie w tej sprawie było prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji.

Zakres zarzutów

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie zarzucił oskarżonym kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego, udzielanie korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 229 par. 1 i 3 kk oraz popełnienie przestępstw skarbowych.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Przemyt przez Bug

W toku śledztwa prokurator ustalił, że w okresie od początku czerwca 2014 roku do października 2014 roku grupa działająca na terenie powiatu hrubieszowskiego pod kierownictwem Grzegorza K. dokonała licznych przemytów papierosów przez rzekę graniczną Bug. W skład grupy przestępczej wchodzili obywatele Polski – mieszkańcy powiatu chełmskiego i hrubieszowskiego.

Papierosy przemycano na łodziach pontonowych przez rzekę graniczną Bug, a ich załadunek odbywał się na ukraińskim brzegu rzeki. Po polskiej stronie papierosy były rozładowywane, a następnie odbierane przez poszczególnych członków grupy, którzy wywozili je specjalnie przystosowanymi do tego celu pojazdami terenowymi w głąb kraju.

W toku postępowania prokurator ustalił, że przemycono około 3,2 miliona sztuk papierosów różnych marek. W wyniku działalności grupy przestępczej Skarb Państwa stracił ponad 3 miliony złotych.

Pomoc funkcjonariusza

Przemyty były możliwe dzięki pomocy skorumpowanego funkcjonariusza Straży Granicznej, który w zamian za korzyści majątkowe w wysokości od 6 tysięcy złotych do 12 tysięcy złotych co najmniej 4-krotnie przekazywał członkom grupy informacje o rozmieszczeniu patroli Straży Granicznej w terenie.

W trakcie postępowania zabezpieczono mienie podejrzanych w postaci nieruchomości o łącznej wartości blisko 2,5 miliona złotych.

W trakcie śledztwa wobec podejrzanych stosowano środki zapobiegawcze, wobec 3 podejrzanych na różnych etapach postępowania stosowano tymczasowe aresztowanie.

Źródło: pk.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here