Fot. Tomasz Oświeciński, mat. prasowe

Menadżer MMA Artur Ostaszewski w programie „Oktagon Live” wyjaśnił, że Oświeciński nie wywiązał się z umowy i nie oddał zaległych pieniędzy, w związku z czym sprawa trafiła na drogę sądową.

Głos w tej sprawie zabrał Marcin Różalski, który powiedział:


Poruszę pewną kwestię, która dotyczy i mnie ponieważ Artur Ostaszewski jest moim Przyjacielem i Menadżerem. Jest na świecie naprawdę kilka osób, które są moimi Przyjaciółmi i pieniądze z nimi też zarabiam. Pieniądze nas nie poróżniły i powiedzenie, że przyjaźń i pieniądze nie idą w parze w naszym przypadku nie ma miejsca bytu

Artur był też menadżerem pewnej…..Mimo, że Wszyscy Go przestrzegali przed tą…., to On jednak dał szanse, dopuścił za blisko Siebie. Najnormalniej w świecie zaufał i dał się oszukać. Uwierzył w przemianę tej…, która robiła kiedyś przestępstwa, lansowała się na wielkiego gangstera, a w sytuacji groźby siedzenia długiego wyroku w więzieniu podał wszystkich swoich wspólników, naopowiadał kłamstw, żeby tylko zmniejszyć wyrok. Taki to charakterny typ. Dla Ludzi nie mających nic wspólnego ze światem przestępczym jest bohaterem.

Naprawił się, odpokutował wyrządzone krzywdy i uczynione zło, a na dodatek wsadził do więzienia bandytów. Nie, kolejny oszust, kłamca, który oszukał wszystkich dookoła, żeby uratować swoją dupę. Ci co go złapali i sądzili o tym wiedzieli, ale dzięki jego zeznaniom skazano więcej Ludzi niż mieliby skazać tylko jego i co?

Zmiana, naprawienie się metamorfoza? W życiu, mamy tego przykład. Oszukał na pieniądze jedyną osobę ze środowiska, która do końca z nim była mimo ostrzeżeń, że coś takiego może nastąpić. Pomijam fakt, że takich osób jest więcej, które oszukał na to, czy na tamto. Nie jest tak świętoszkowaty i naprawiony jak się kreuje w mediach, w spektaklach i wszyscy o tym wiedzą. Nikt za ucho nie wytarmosi bo naprawiony od razu złoży zawiadomienie, ale jemu oszustwa nadal przychodzą łatwo jak widać i bez krempacji nawet wobec osób oddanych.

Przestrzegam Wszystkich baczcie kogo macie za bliską osobę, żeby i was nawrócony nie oszukał .

W związku z tą wypowiedzią na Facebooku Tomasza Oświecińskiego pojawiła się odpowiedź jego pełnomocnika Grzegorza Łopaty, który poinformował, że „wszelkie dalsze argumenty będą przedstawiane wyłącznie na drodze prawnej”.

OŚWIADCZENIE
W związku z nieprawdziwymi zarzutami formułowanymi w ostatnich dniach przez Pana Marcina Różalskiego wobec Pana Tomasza Oświecińskiego pragnę wskazać poniższe kwestie:
Wszelkie informacje pojawiające się w mediach na temat zarzucanych Mojemu Klientowi czynów tj. rzekomych oszustw jakich według Marcina Różalskiego miałby się dopuścić Tomasz Oświeciński wobec wielu osób są dla niego całkowitym zaskoczeniem.

Kategorycznie i z całą mocą, stwierdzam – Oskarżenia te są całkowicie nieprawdziwe! Według najlepszej wiedzy Mojego Mocodawcy – aktualnie nie toczy się postępowanie karne (przygotowawcze ani też na etapie sądowym) – w sprawie dotyczącej art. 286 kodeksu karnego (gdyż właśnie ten przepis penalizuje przestępstwo oszustwa – wskazane przez autora wypowiedzi). Dodać również należy, iż Pan Tomasz Oświeciński nigdy nie był skazany za wskazane przestępstwo, jak również nigdy nie toczyło się wobec niego postępowanie karne dotyczące takiego przestępstwa.

Dla wyjaśnienia wskazać należy, iż zgodnie ze wspomnianym powyżej przepisem – ”Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” Mając na uwadze treść przywołanego przepisu bezrefleksyjne formułowanie tak poważnego i ciężkiego w odbiorze społecznym zarzutu wobec Tomasza Oświecińskiego spowodowało konieczność podjęcia uzasadnionych kroków prawnych celem ochrony jego dóbr osobistych, które jako jego pełnomocnik już podjąłem.

Faktem jest, iż w przeszłości Pan Tomasz Oświeciński współpracował z Panem Arturem Ostaszewskim pełniącym wówczas funkcję jego menadżera. Z uwagi na zastrzeżenia co do przebiegu współpracy została ona zakończona, a wobec braku dojścia do porozumienia w zakresie końcowego rozliczenia stron – przedmiotowa sprawa zostanie rozstrzygnięta przez sąd cywilny. Wskazuję, iż zgodnie z informacjami wynikającymi ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, aktualnie przed polskimi sądami toczy się ponad 15 milionów spraw sądowych, z czego większość dotyczy roszczeń w zakresie rozliczeń. Kierując się logiką zaprezentowaną przez autora wypowiedzi – oznaczałoby to, że strona angażująca się w taki proces sądowy miałaby być oszustem! Oczywiście twierdzenie takie jest całkowicie nieprawdziwe, gdyż jak przypominam, według polskiego prawa „oszust” oznacza osobę prawomocnie skazaną na podstawie art. 286 kodeksu karnego.

Natomiast odnosząc się do zarzutów dotyczących przeszłości Pana Tomasza Oświecińskiego, chcę podkreślić, iż działalność Mojego Mocodawcy w latach 90-tych minionego stulecia to część życiorysu, której nie ukrywa.

Należy ubolewać, iż autor wypowiedzi powołuje się na wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat – nie wspomniał natomiast o działaniach Mojego Mocodawcy dotyczących nie tak zamierzchłych czasów. Wskazać należy, iż Pan Tomasz Oświeciński wykorzystując swoją rozpoznawalność i poświęca swój czas angażując się w liczne akcje i kampanie społeczne w tym m.in. organizowane przez Policję –„STOP NIEWOLNICTWU”, „Mikołajkowy Patrol”. Dodać też można, że z własnej inicjatywy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odwiedził ponad 30 ośrodków wychowawczych/poprawczych dla tzw. trudnej młodzieży, aby podczas spotkań i rozmów swoją osobą dać młodym ludziom przykład jak wykorzystać drugą szansę i zmienić swoje życie.

Podsumowując – wskazać należy, iż wszelkie dalsze argumenty będą przedstawiane wyłącznie na drodze prawnej dlatego do czasu uzyskania rozstrzygnięć przed sądem będzie to jedyne oświadczenie w tej sprawie.
Z poważaniem
Grzegorz Łopata
Pełnomocnik Tomasza Oświecińskiego

OŚWIADCZENIEW związku z nieprawdziwymi zarzutami formułowanymi w ostatnich dniach przez Pana Marcina Różalskiego wobec…

Publiée par Tomasz Oświeciński sur Mardi 5 mai 2020

Źródło: Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here